Tuttu -tukea ja toivoa tulevaan on päättynyt! 

Lisätietoja toiminnanjohtaja Sami Hoisko. puh. 050 528 0030

Tuttu – tukea ja toivoa tulevaan -projektissa tuettiin mielenterveysongelmaisten läheisten hyvinvointia Jyväskylässä. Toiminta rahoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla (STEAn yksinäisyyden vähentämisen teemarahoituksesta).

Vapaaehtoisten koulutus

Tuttu – tukea ja toivoa tulevaan -projektissa koulutettiin vapaaehtoisia mm. tukihenkilöiksi henkilöille, joiden läheinen on sairastunut tai oirehtii psyykkisesti. Koulutus toteutettiin neljänä arki-iltana Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä. Koulutuksen teemoina olivat mm. yhdistyksen toiminta, tukihenkilötoiminnan sisältö ja periaatteet, vapaaehtoistoiminnan periaatteet, vapaaehtoisen oma jaksaminen, vuorovaikutus ja toisen kohtaaminen, kriisit ja kriisissä olevan tukeminen sekä mielenterveysomaisen arjen erityisyys. Koulutus oli maksutonta ja kaikki ilmoittautuneet haastateltiin ennen kurssin alkua. Viimeinen projektissa toteutettu koulutus päättyi helmikuussa 2020.

Kahdenkeskinen tukihenkilötoiminta

Kahdenkeskinen Tuttu -pari toiminta on luottamuksellista, määräaikaista ja maksutonta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla (Tuttu -tukihenkilö, omainen ja työntekijä) laadittiin sopimus, johon kirjattiin mm. tapaamisten tavoitteet, sisältö ja sovitaan tapaamistiheys. Tapaamisten sisältönä oli erityisesti keskustelua, mutta myös yhdessä tekemistä (ulkoilulenkit, osallistuminen yhdessä erilaisiin tapahtumiin) omaisen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Läheisten hyvinvointi-illat, avoin ryhmätoiminta

Hyvinvointi-illat oli tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää läheisen mielenterveysongelma. Iltojen teemat vaihtelivat. Keskustelujen ja toiminnan lomassa oli pientä iltapalaa.  Iltoihin voi osallistua säännöllisesti tai kertaluonteisesti. Iltoja järjestettiin kerran kuukaudessa. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana myös koulutettuja vapaaehtoisia.

Mielentaitoja ja vertaistukea -ryhmät (suljetut, määräaikaiset ryhmät)

Mielentaitoja pärjätä jatkuvan huolen kanssa on psykologin ohjaama ryhmä omaisille, jotka kantavat huolta läheisensä mielenterveydestä. Ryhmässä keskustellaan ja etsitään yhdessä keinoja lisätä omaa hyvinvointia arjessa sekä mietitään työkaluja stressin ja kuormituksen hallintaan.  Tavoitteena on omaisen oman hyvinvoinnin tukeminen. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa 2 viikon välein psykologin ohjaamana ja jatkotapaaminen on noin 2-3 kuukauden kuluttua ryhmän päättymisestä. Seuraava ryhmä alkaa helmikuussa 2021. Lisätietoja Sami Hoisko, puh 050 528 0030.

Yksittäiset hyvinvointia tukevat tapahtumat

Vuoden 2020 Ilonan päivän tilaisuuden aiheena oli omaisilta tulleiden toiveiden pohjalta tunteet ja tunteiden käsittely. Aihetta käsiteltiin ammattilaisen alustuksen ja hänen ohjaamiensa harjoitusten avulla. Tilaisuudessa nautittiin samalla hankkeen päätöskahvit.