Prospect on omaistoiminnan helmi

Prospect-vertaisryhmätoiminta avaa uusia näköaloja henkilöille, joilla on omakohtaisia kokemuksia mielenterveyskuntoutujan omaisena tai läheisenä. Prospect-vertaisryhmä vastaa omaisten omiin tarpeisiin. Se auttaa omaisia lisäämään itseluottamustaan sekä antaa selviytymisvalmiuksia. Ryhmän myötä omaisten jaksaminen ja elämänhallinnan tunne lisääntyy. Samalla omaisten elämänlaatu paranee.

Prospect on eurooppalaisen yhteistyön tuloksena syntynyt innovatiivinen koulutusohjelma ja vertaisryhmämalli. Ryhmässä keskeistä on omien ajatusten ja kokemusten vaihtaminen. Kotitehtäviä ei käytetä. Ohjaajana toimii Prospect-ryhmänohjaajaksi koulutettu omainen.

Omaisille ja läheisille suunnatussa koulutusryhmässä käsitellään seuraavia aiheita:

  1. Toisiin tutustuminen
  2. (Mitä) olemme oppineet psyykkisistä sairauksista?!
  3. Paineiden tunnistaminen
  4. Stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen
  5. Suru ja menetyksen kokeminen
  6. Aktiiviset selviytymistaidot
  7. Kypsät selviytymistaidot
  8. Tukiverkoston kartoitus
  9. Muutos ja tavoitteiden asettaminen
  10. Yhteenveto. Katse tulevaan!

Ryhmä aloitetaan yleisellä info-tilaisuudella, jossa esitellään Prospectia ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä kurssista. Info-tilaisuuteen osallistuminen ei  sitoutouta itse kurssiin.

Prospect-Plus-kurssi on jatkoa peruskurssille. Se käsittää moduulit 11-15. Aiheina muun muassa syyllisyys ja häpeä sekä minä nyt!

Syksyn 2021 aikana tulossa Prospect peruskurssi

Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan syyskuun alussa. Suunnitelmissa myös ProspectPlus -kurssi peruskurssin käyneille.

Ryhmään liittyvät tiedustelut: [email protected]

Kokemuksia ryhmästä:

Olen ollut monenlaisissa koulutuksissa, mutta mikään ei ole ollut näin hyvä ja tehokas”

”Ryhmä auttoi löytämään omaisena omat rajani, jolloin en enää mene sairauteen mukaan. Opin myös sen, että oma aika on tärkeää, aina ei tarvitse olla sairastuneen tavoitettavissa”

”Elämässä on ollut paljon rankkaa ryhmän jälkeenkin, mutta ryhmästä sain opit, mitkä säilyvät mielessä. Pienistäkin jutuista, hetkistä osaa ottaa eri tavalla kiinni ja pyhittää ne itselleen”