Strategiatyö on aloitettu ja uusi strategia julkaistaan vuoden 2022 aikana.